NKÜ-DHUAM HİZMET KULLANIM ÇİZELGESİ

  • MERKEZ HİZMET KULLANIM ÜCRETLERİNDE GEÇİCİ BİR SÜREYLE %50 ORANINDA İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.

 

 

  • ÖDEME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1- Merkezden alınacak hizmetin ödeme şekli başvuru formunda açıkça

belirtilmelidir.

2- Merkezimiz NKÜ-BAP koordinatörlüğünden yürütülen tüm projelerin

(BAP, TÜBİTAK...vb) NKÜ-BAP ödeme protokolünü esas almaktadır.

Buna göre araştırmacıların NKÜ-BAP üzerinde ihtiyaç listelerini

oluşturması ve teklif formunun ilgili kısımlarını doldurup merkezimize

ulaştırması gerekir.

3- Farklı üniversite bünyesinde yürüyen projelerle ilgili ödeme

işlemleri araştırmacı/lar tarafından takip edilmelidir.

4- Alınan hizmetin bedeli araştırmacının kendisi, firma...vb. tarafından

ödemesi durumunda merkezimiz bilgilendirilmelidir.