Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyonu
Bilimsel araştırma veya eğitim amacıyla laboratuvar hayvanı kullanılarak yapılan uygulamalara gerekli altyapı oluşturmak ve teknik desteği sunmak, deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamaktır.
 
 
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Misyonu
Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirmek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreterek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak.