Tarihçe

Merkezimiz, laboratuvar hayvanları üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden ilgili mevzuat uyarınca 14/02/2014 tarihinde “Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı” adı altında kurulum izni almıştır. Daha sonra deneysel çalışmalarda uluslararası etik standartlara uygun şekilde deney hayvanlarının üretimi ve bakımının sağlanması, bünyesindeki donanımlı laboratuvarlarda deney hayvanlarının bilimsel araştırma veya eğitim amaçlı kullanımında daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla “Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir. Merkezimizin yönetmeliği YÖK tarafından onayı 07 Haziran 2015 tarihli ve 29379 numara ile Resmi Gazete’de yayınlanmış olup Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TNKÜ-DHUAM)” olarak çalışmaya başlamıştır. Merkezimizin, 18/06/2012 tarih ve 064 numara ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden, ilgili mevzuat uyarınca sıçan, fare, kobay  ve tavşan için Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni bulunmaktadır.