Birim Risk Koordinatörü 

 Merkez Müd. Yar.

Doç. Dr. Yaşar Mahsut DİNÇEL

 

 

Birim Risk Çalışma Grubu

Başkan

Doç. Dr. Yaşar Mahsut DİNÇEL

Üye

Mehmet ŞENTÜRK

Üye

Erdi KARLIDAĞ