Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevre Sorumluları

 

Doç. Dr. Yaşar Mahsut DİNÇEL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nurcan YÜKSEL