Üniversitemiz Değirmenaltı yerleşkesinde mevcut bulunan araştırma merkezimiz sıçan, fare ve tavşan için ayrı ayrı;

  • Hayvan Barınma ve Üretim Odası

  • Basit girişim Odası

  • Operasyon Salonu

  • Post-operatif Bakım ve Reanimasyon Odası

  • Personel Odaları

  • Depolar

  • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Odaları

  • Temizlik ve Hazırlık Odaları

 gibi birimlerden oluşmaktadır.

 

              Merkez bünyesinde araştırmacıların kullanabileceği cihazlar:

-Hemogram cihazı

-Hasta Monitörü (EKG, Kaprograft, Arterial Basınç)

-EKG

-Veri Analiz Cihazı

-Kan Gazları

-Mikroskop

-Otoklav