Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkan

 

Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Mahsut Yaşar DİNÇEL

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 

 

Prof. Dr. Sezen ARAT

Hadyek Temsilci Üye 

 

Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN

Ziraat Fakültesi Temsilcisi Üye 

 

Doç. Dr. Dilek MUZ

Veteriner Fakültesi Temsilci Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Sezai ARSLAN

Veteriner Fakültesi Temsilci Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nurcan YÜKSEL

Tıp Fakültesi Temsilci Üye 

 

Mehmet ŞENTÜRK

Raportör